fredag 25 maj 2012

Sverige är bra, men kan bli bättre

I Sverigerapporten från McKinsey lyfter man fram både de starka sidorna i Sverige och de utmaningar som vi står inför.

Ett positivt perspektiv på det politiska klimatet, som här kvitteras, är det faktum att det råder stor enighet om att det offentliga inte ska spendera mer pengar än vad kassan medger. (Möjligtvis undantaget V, men de lär inte få något större gehör inom väljarkåren. Om nu väljarna förstår att dra lärdom av vad som nu utspelar sig i Grekland)

Däremot pekar man också på några utmaningar: kvalitet på utbildningen och bristande effektivitetsutveckling är kanske de viktigaste. Vilka lösningar som ska till för att hjälpa upp situationen finns det också förslag på i rapporten.

Den största utmaningen kan vara utbildningsområdet. Det är ju många år sedan kvalitet fick ge vika för kvantitet som ledstjärna, på mer än ett sätt. Både antalet lärare per elev och antalet elever med högskolebehörighet har under lång tid varit styrande för utvecklingen av svensk skola.

Men det kanske är så att kompetensen hos lärarna är viktigare än antalet lärare? Och kanske är det viktigare att flera elever som går ut skolan har en väg in på arbetsmarknaden, direkt eller efter fortsatta studier, än att alla har högskolebehörighet?

McKinsey har lyft fram några intressanta frågor. Om rapporten kommer att sätta några avtryck i svensk politik återstår att se.

SvD

0 comments: