söndag 26 augusti 2012

Sveriges försvar från New York's horisont

Får idag Olle Wästbergs nyhetsbrev i mailboxen. Brukar skumma igenom, kan ibland innehålla intressanta perspektiv på amerikansk politik, utrikespolitiska betraktelser samt något om kultur i när och fjärran.

Dagens nyhetsbrev innehåller ett, såvitt jag kan påminna mig, nytt ämnestområde - nämligen Sveriges försvar. Olle Wästberg länkar till tre debattartiklar som publicerats under sommaren: Vi måste debattera om Sverige klarar ett väpnat angrepp, Statsministern, ta ansvar för Gotlands försvar nu och Moderaterna blundar för det nya hotet från öst.

Samtliga tre artiklar är mycket kritiska till den nu förda försvarspolitiken, och Olle Wästberg sammanfattar sin syn med "Sverige är på väg åt fel håll." Det är ord och inga visor från New York. Men kanske inte får någon avgörande betydelse för de faktiska besluten.

0 comments: