lördag 6 juni 2009

Negern och senapskål

Karlstad har ett kvarter som heter Negern. Det föranleder med jämna mellanrum reaktioner. Nu senast har en privatperson tillskrivit byggnadsnämnden. Huruvida privatpersonen har lagt fram något alternativt namnförslag framgår inte av tidningsuppgifterna. I alla fall har detta blivit ett ärende, där frågan om huruvida namnet uppfattas som stötande eller inte, har gått på remiss.

Detta får mig att tänka på en grupp i Facebook: "Det heter senapskål". Senapskål är den svenska benämningen på det som italienarna kallar ruccola. Nedan finns länken till gruppen.

0 comments: