fredag 5 juni 2009

Vila i frid

Läser en mycket tänkvärd artikel på SvD Brännpunkt av läroboksförfattaren Henrik Brändén.

De argument han framförs mot ett bevarande av upphovsrätten i nuvarande form är enkla och tydliga - det övervakningssamhälle som skulle krävas för att bevara nuvarande upphovsrätt är helt enkelt oacceptabelt.

Låt den gamla upphovsrätten vila i frid, friheten och integriteten värderas högre.

0 comments: