måndag 1 november 2010

Dagens lågoddsare, med glädjande åklagarkompetens

Åklagaren har lagt ned utredningen om Sofia Arkelstens resa.

För en som inte är utbildad i juridik framstår det som självklart att detta var det förväntade resultatet. Liksom de tidigare tre (fyra?) utredningarna av riksdagsledamöter som åkt på samma resa.

Det som möjligen är något oväntat är att åklagaren, till skillnad från den numera pensionerade Christer van der Kwast, väljer att inte göra en stor medial affär av det hela. "Det var inget svårt beslut" säger åklagare Gunnar Stetler vid riksenheten mot korruption som kommentar till beslutet.

Heder åt en åklagare som väljer att arbeta med fall med tydlig brottsmisstanke, heller än att driva utredningar mot kända personer till rättegång som med stor sannolikhet skulle förloras.

0 comments: