söndag 12 december 2010

Ekerö ska inte hedra Ralph Erskine

Läser i SvD om ett initiativ för att "rädda" Ralph Erskines bostad på Drottningholmsmalmen från att bli privatbostad. Kan bara hoppas att Ekerö kommun inte deltar i detta.

Det finns nog få människor som skadat Ekerö så mycket som just Ralph Erskine. Ekerö centrums placering, på vattensjuk mark mellan en bussdepå och en fabrik var Ralph Erskines ide. Han lyckades tyvärr övertyga de beslutande i kommunen och sedan har det varit problem.

Tillgängliga ytor för parkeringsplatser var redan från början för små. I en kommun där över 90 procent av innevånarna bor i egna hem måste det självklart att det måste finnas stora ytor för parkering.

De boende i området har klagat på både buller och utsläpp. Många av de bussar som åker runt på Mälaröarna har sin depå vid Ekerö centrum, och de är varken ljud- eller luktlösa.

Ingen expansion av centrum är möjlig så länge bussdepån ligger där den gör. Under nästan ett decennium har förhandlingar förts med SL om detta, och de har nu gått med på att flytta . Men det är dock ännu inte klart var bussdepån ska flytta.

Och även om bussdepån flyttar, så på sikt måste också fabriken bort. Det går rimligen inte att ha en fabrik med transporter och möjligen utsläpp mitt i ett bostads- och affärsområde. Hur den frågan ska lösas finns det idag inte något svar på.

Till detta kommer att den mark som Ekerö centrum byggdes på är till stor del vattensjuk. Byggkostnaderna blev därför mycket höga. Priset för detta betalar fortfarande hyresgästerna i form av Sveriges högsta hyror. Ekerö kommun har en låneskuld per kommuninnevånare som är bland de högsta i landet.

Låt de som fått något positivt av Ralph Erskine hedra hans minne. Ekerö kommuns innevånare har det inte.

0 comments: