tisdag 2 augusti 2011

Heder åt Dan Andersson

I diskussionen om vem som har, eller inte har, skuld till terrordåden i Norge skriver Johan Lundberg på Axess. Inlägget är replik på Katrine Kielos. Andra debattörer som länkas är Helene Lööw samt LO-ekonomen Dan Andersson som skriver på DN Debatt.

Johan Lundbergs inlägg är välskrivet, så även de andra länkade, men det kanske mest intressanta är avsnittet där han citerar Dan Andersson. Hela Dan Anderssons inlägg är mycket läsvärt, citerar två stycken här:

"I vällovligt syfte att skapa förståelse för invandrare och de som inte lever ett heterosexuellt radhusliv med Volvo och vovve hoppar vänstern från okritiskt stöd av kommunism till multikulturalism. Att utgå ifrån individers grupptillhörighet, etnisk, religiös eller sexuell, bidrar inte till tolerans och gemenskap mellan människor. Multikulturalism kan inte svara på hur sjukvården skall finansieras eller minska den materiella grunden för misstro mellan grupper. Den är inte effektiv mot homofoba eller invandrarkritiska föreställningar. Tvärtom."

Och Dan Andersson avslutar med:

"Det går inte att förstå högerpopulismen om man inte ser att globaliseringen hotar statens kapacitet. Samtidigt som staten är för liten för ekonomiska problem som finanskrisen urgröps nationalstatens förmåga. Då erbjuds alternativa källor till kulturell hegemoni. Det kan vara nätverk, sekter eller populistiska organisationer. Problemet med politiker är att de inte vill erkänna att politiken och statsmakten har blivit svagare. Politiken måste börja med självkritik. Sverige behöver en stark stat och utveckla en tydlig kulturell identitet för alla som är skrivna i Sverige."

När Dan Andersson skriver att "Sverige .. behöver utveckla en tydlig kulturell identitet .." öppnar han upp för en diskussion som borde ha förts för länge sedan. Även om det är troligt att mulitkulturtyckare på kultur- och ledarsidor kommer att göra sitt bästa för att lägga locket på denna debatt, kan man ändå hoppas att den här debattartikeln leder till något konstruktivt och framåtsyftande.

Heder åt Dan Andersson som vågar ta den diskussionen.

0 comments: