söndag 15 januari 2012

När verkligheten tränger på

Har under senaste veckorna hjälpt till i en kampanj, startad av Moderatkvinnorna i Stockholms län, till stöd för kvinnojouren i Solna - Sundbyberg. Det går att läsa mer om den här. Det är ett mycket vällovligt syfte, och alla som vi hittills varit i kontakt med har varit mycket positiva. Det kändes helt enkelt bra att lägga lite fritid på detta.

Så tränger verkligheten på. Får under förmiddagen veta att en vän under kväll och natt varit i en situation som man inom den sociala professionen benämner "våld i nära relation". I det här konkreta fallet fanns inte något akut skyddsbehov som gjorde att kvinnojouren behövde kontaktas. Men genast blir de senaste veckornas arbete ännu mer meningsfullt.

0 comments: