tisdag 31 januari 2012

Valkampanj - igen!

Mitt mellan två val har vi valkampanj på Ekerö. Det gäller folkomröstning om försäljning av det kommunala bostadsbolaget Ekerö bostäder. Det finns goda skäl som talar för en försäljning, framför allt behöver kommunen kapital för investeringar i vägar, skolor och att minska skuldbördan.

Som start på kampanjen var det kick-off i går kväll. Duktiga valledare presenterade kampanjen och budskapet. Och en extra kick var att lyssna till Anna Maria Corazza Bildt. En sådan fantastisk entusiasm bar henne ända till EU-parlamentet. Den entusiasmen smittar. Nu ska vi som arbetar i kampanjen i folkomröstningen jobba lika hårt för JA till försäjning!

0 comments: