söndag 6 december 2009

En påse blandat: Lavaldomen, Climategate samt ryskt köp av franska örlogsfartyg

Veckan har varit händelserik.

Rättvisa har skipats i Laval-fallet. Fast märkligt att domslutet inte ger ekonomisk ersättning till Laval, trots att facken döms att betala skadestånd för sina olagliga stridsåtgärder. Att domstolen anser att företaget inte kunnat visa hur stor den ekonomisk skadan var, verkar märkligt.


Climategateaffären, där mailväxlingen mellan några av världens ledande klimatforskare har publicerats, får alltmer utrymme i media. Kommentarer hos Paul Lindquist, Mary X Jensen samt Anders Edwarsson i Svensk Tidskrift ger tillsammans en bra bild av problem och komplexitet.

Beskedet från IPCC att de ska granska de publicerade mailen lär knappast lugna klimatskeptikerna. Om Katolska kyrkan skulle meddela att en grupp kardinaler ska utreda frågan om Guds existens och be medlemmar i föreningen Humanisterna avvakta resultatet, skulle knappast göra särskilt många ateister beredda att eventuellt byta åsikt.

Det franska örlogsfartyget Mistral har besökt St Petersburg. Att detta sker efter mer än ett år av informella kontakter mellan Ryssland och Frankrike är knappast en slump. Ryssland har uttryckt ett tydligt intresse av att köpa ett, och därefter licenstillverka ytterligare fyra fartyg av Mistral-klassen. Varje Mistral kan transportera 16 helikoptrar, 40 pansarfordon och upp till 900 soldater och innehåller dessutom ledningscentral och sjukvårdsresurser.

En basering av ett, eller flera, ryska Mistral-fartyg i Östersjön skulle direkt påverka den militär-strategiska maktbalansen. Inte minst är detta illavarslande för våra baltiska grannländer. Dessa åtnjuter numera en svensk solidaritetsgaranti, vilken innebär att Sverige åtar sig att komma till deras hjälp om de angrips. Situationen blir inte bättre av att den ryske marinchefen uttalat att "Hade vi haft dessa fartyg 2008, hade vi klarat av Georgien på 40 minuter i stället för 26 timmar". Eller av Putins uttalanden att "Rysslands vapen används där Ryssland anser det nödvändigt".

0 comments: