onsdag 9 december 2009

I afton nämnd

Kvällens socialnämnd avslutad, och många bra beslut. Dessutom besök av kommunens revisorer, som verkade nöjda med de initiativ som nämnden tagit för att åtgärda de brister som framkommit vid tidigare revisioner. Med fortsatt fokus på att skapa "ordning och reda" ser jag fram emot revisorernas besök vid nämnden även nästa år.

Vi fastställde också verksamhetsplan för 2010. Något som låter rätt tråkigt, men är det årligen återkommande aktiva politiska beslutet som, tillsammans med budget, styr verksamheten år från år. Verksamhetsplan öfr är resultatet av ett gediget arbete från nämnd med bra stöd från tjänstemännen. Tydliga och uppföljningsbara mål ligger som grund. Tre tidigare verksamhetsplaner har konsoliderats till en, antalet sidor i samma grad reducerats och läsbarheten i samma grad ökat.

Vi lämnade också remissvar på första steget i arbetet med detaljplanen för Stenhamra äldreboende. Det känns riktigt bra att den frågan nu är på rull.

En bra kväll med nämnden. Och det finns bra förutsättningar för att 2010 kommer att bli ett bra år.

0 comments: