måndag 14 december 2009

Kön, kvotering och korrekta ord samt fred

Förra veckan publicerades resultatet från moderaternas provval i Stockholms stad och län. Det blev en stor majoritet kvinnor på det främsta positionerna. I Stockholms stad blev resultatet fem kvinnor på de sex topplatserna, i länet blev resultatet fyra kvinnor av fem i toppen. Resultatet kommenteras av Paul Lindquist här, och av Göran Pettersson här. Det kommer bli intressant att se om nomineringsstämmorna avser korrigera de aritmetiskt "ojämlika" resultaten.

En annan tråd plockas upp av HAX som skriver om nya språkregler i EU. Enligt Daily Express kommer det inte längre att vara tillåtet med titlar som "Herr" och "Fru", eftersom dessa är könsrelaterade. Enligt samma källa ska även ord som "handelsman" med flera rensas ut, för att ersättas med könsneutrala begrepp. Det händer en del konstiga saker i EU, men å andra sidan har Frankrike och Tyskland inte varit i krig sedan 1945. EU verkar ju fungera bra som fredsprojekt, och då kan man ju få acceptera en del.

1 comments:

Anonym sa...

Vad gör egentligen alla statligt anställda "mångfaldscoacher", "genuskonsulter", "jämställdhetsutvecklare", "mångfaldsstrateger"? Och nu även "förändringspiloter"!! Se här, bli förändringspilot!!
http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/06/det-nya-yrket-forandringspilot/
Här kan man spara in en hel del pengar (och mänskligt lidande)!

Kan inte (m) gå till val på att avskaffa all denna idioti? Ta gärna stöd i Timbro-rapporten Byråkratexplosionen:
http://www.dn.se/opinion/debatt/regeringens-nya-miljarder-goder-kommunbyrakrater-1.1019818