måndag 24 augusti 2009

Det är skam, det är fläck ..

Tingsrätten har beslutat att internetleverantören Black Internet inte får tillgängliggöra ett antal utpekade filmer och musik som, enligt stämningsansökan, finns att tillgå på The Pirate Bay, TPB. Detta har medfört att Black Internet stängt av TPB från Internet.

Tingsrättens beslut är jämförbart med att göra posten ansvarig för innehållet i paket, eller teleoperatörer för vad som överförs i SMS eller telefonsamtal. Något som för de flesta framstår som helt orimligt.

Rättegången i tingsrätten förs inte mellan jämbördiga parter. Å ena sidan film- och musikindustrin, å andra sidan små företag utan de finansiella resurser som krävs för att hyra in jurister. Något som vid en civilrättslig process är helt nödvändigt för att ha en rimligt chans att lägga fram sin sak på ett juridiskt korrekt sätt.

Följande citat från IDG beskriver situationen:
Black Internet har valt att följa tingsrättens dom utan att ta strid i ärendet. Vd Victor Möller betonar att bolaget varken har tid eller pengar att ge sig in i den infekterade striden om upphovsrätt och piratkopiering.

– Beslutet fattades av tingsrätten i fredags och nådde oss idag. Vi har valt att följa beslutet, vi har framförallt valt att inte gå i svaromål, slå på stora trumman och lägga miljoner kronor på jurister, säger Victor Möller.

– Vi är ett litet bolag och vi har inte de ekonomiska resurserna att gå in i en sån här grej.

I ljuset av dessa uttalanden, framstår dagens lagstiftning som otidsenlig. Lika otidsenlig som den graderade rösträtten var för hundra år sedan. Då diktade Verner von Heidenstam:
"Det är skam, det är fläck på Sveriges baner
att medborgarrätt heter pengar"

Ingen skulle väl komma på tanken att stämma US Post för att de vidarebefordrar brev där smitta sprids. Eller att stämma de teleoperatörer som överförde de SMS där anarkister samordnade sina aktioner mot polisen vid Göteborskravallerna.

Black Internet står inför en parallell situation, men anser sig inte ha de ekonomiska resurser som krävs för att kunna föra sin talan.

Det är inte rimligt att möjligheten till rättvis juridisk prövning är beroende av vilka ekonomiska resurser man har till sitt förfogande.


Karl Sigfrid skriver om det här och här. Hax skriver om det här.

2 comments:

Goorilla sa...

Så rätt så rätt.
Det är röta i i rätts Sverige!

Goorilla sa...

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.102248