lördag 15 augusti 2009

Georgien och värnplikt

Nu är semestern slut, både från politik och arbete. Därmed dags för inlägg på bloggen igen.

Det är gott om nyheter inom försvars- och säkerhetspolitik. Försvarsministern meddelar på SvD Brännpunkt att värnplikten ska avskaffas i tre steg. På ledarsidan i SvD refereras boken The Guns of August 2008 – Russia’s War in Georgia (M E Sharpe, 2009) där det tydligt framgår Rysslands ansvar för kriget i Georgien.

Georgienkriget visar att Ryssland både har förmåga och vilja att, om förutsättningarna är de rätta, använda vapenmakt mot ett litet grannland. Enligt den refererade boken är det otvivelaktigt så att skulden för Georgienkriget faller på Ryssland, inte på den Georgiska statsledningen.

Värnpliktsförsvaret är den enda möjligheten att mobilisera tillräckligt antal soldater och sjömän i händelse av väpnad konflikt. Att Sverige, samtidigt som det framstår allt tydligare att Georgienkriget inte var resultatet av en president som förhäver sig, utan en sedan lång tid förberedd aggression från Rysslands sida, väljer att montera ned värnplikten är mycket olyckligt.

I dag är det mycket svårt att se vägen tillbaka till ett svenskt försvar med en tillfredställande försvarsförmåga.

0 comments: