måndag 17 augusti 2009

Östersjön igen

DN skriver om nästa ryska storövning i Östersjön. För första gången på mer än tio år ska man öva landstigning. En snabb kontroll på kartan ger vid handen vilken Östersjöstat som saknar landgräns mot Ryssland, men också som har mycket lång kust där landstigningar kan genomföras. Det är Sverige. Enligt DN meddelar Försvarsdepartementet att "det inte är något nytt att Ryssland generellt ökat frekvensen och storleken på sina militära övningar."

SvD rapporterar att Arctic Star är återfunna utanför Kap Verde. Sedan den påstådda kapningen mellan Öland och Gotland, har fartyget varit på villovägar. Det är bra att fartyget återfunnits, och att besättningen verkar vara välbehållen.

Men nog hade varit ännu bättre om Sverige hade haft bättre koll på sjöfarten i Östersjön, oavsett om fartyget kapats eller inte.

Och nog hade det varit bättre om Sverige hade haft en försvarspolitk som tog hänsyn till hur Ryssland agerar idag, inte det Ryssland som för tio år sedan varken hade vilja eller förmåga att hota Sverige. Nu när Ryssland "generellt ökar frekvensen och storleken på sina militära övningar"...

1 comments:

P. Eriksson sa...

Regeringen borde läsa Rysslandskännaren Lars Gyllenhaals artiklar om rysk politik.