söndag 15 augusti 2010

Ekerö - på landet nära stan

Mälaröarna är populära och allt fler vill flytta till vår kommun. Många av dem som flyttar ut till Ekerö söker något som man inte hittar i vanliga Stockholmsförorter. När jag frågar kommuninnevånare varför de bor här, eller valt att flytta till Ekerö kommun är det många som svarar: ”En närhet till naturen, en känsla av att bo på landet men samtidigt nära den stora staden.”

Att Ekerö kommun är populärt är självklart positivt, men det ställer stora krav på oss som formar kommunens framtid. Då är det viktigt att värna om kommunens kvaliteter.

Vid senaste sammanträdet i Ekerö kommunfullmäktige argumenterade Eva Külper (MP) för en tätare bebyggelse än den nuvarande. Socialdemokraterna vill, utöver de planer som redan finns, bygga ytterligare 200 lägenheter till per år.

Det är lätt att få intrycket att oppositionen vill bygga ett förortscentrum. Varför ska vi göra det? Om man vill bo nära ett förortscentrum finns det flera välja på i Stockholmsområdet. Att bygga ytterligare ett stort förortscentrum tillför inte något positivt till vare sig Stockholmsregionen eller Ekerö kommun. Däremot vet vi alla vilka problem som finns i många förortscentrum.

Mälaröarna har kvaliteter som blir mer och mer ovanliga i Stockholmsområdet - en bebyggelse som är anpassad till, och för det mesta på ett naturligt sätt smälter in i landskapsbilden. Det här är något att värna om, och bygga vidare på. Det är också tydligt i kommunens översiktsplan. Tätortsbandet från östra Ekerö till Stenhamra är avsett för framtida expansion med Ekerö, Stenhamra och Träkvista centrum med bostäder, näringsliv och aktiviteter. Det är nödvändigt för en levande kommun. Men det får inte bli på bekostnad av Ekerös karaktär. Jag tror att det finns ett stort stöd hos Ekeröborna för moderaternas och alliansens linje: att behålla det lantliga, lägre byggnader och mindre och trivsamma centra.

Genom att låta Kulturens övärld fortsätta att vara en levande kulturbygd, där tillkommande bebyggelse tar hänsyn till omgivningen, kan vi behålla karaktären av "på landet nära stan". Vi ska bygga för människor, inte för bussar.

På det viset kan fler människor flytta till Mälaröarna, Ekerö kommun fortsätta att expandera och samtidigt tar vi tillvara Mälaröarnas kvaliteter.

0 comments: