måndag 16 augusti 2010

Staffans kampanj - Värna välfärdens företagare

Stockholms läns landsting är dominerande inköpare på flera marknader där välfärdens företagare säljer varor och tjänster. När landstinget upphandlar, måste kraven utformas så att den fria konkurrensen värnas.

Jag vill arbeta för en tydlig politisk styrning så att välfärdens företagare får tydliga och rättvisa spelregler.

0 comments: