söndag 15 augusti 2010

Kryssa Staffan: Mera sjukvård för skattepengarna

Det går att få mera sjukvård för skattepengarna. Jag vill

  • fortsätta införandet av Vårdval Stockholm. Vårdval ger bättre tillgänglighet, mer makt till patienten och tar tillvara kreativiteten hos välfärdens företagare.
  • att de som arbetar inom landstinget ska belönas när de gör ett bra jobb. Det ska finnas drivkrafter så att det lönar sig att bli mer effektiv i sjukvården. Ledningen och cheferna ska bedömas efter patientnöjdhet men också efter kostnadseffektivitet.

0 comments: