söndag 15 augusti 2010

Kryssa Staffan: Ett bättre Stockholm - ett bättre Sverige

Stockholms är Sveriges viktigaste stad. Stockholms län är Sveriges viktigaste län. Om vi lyckas i Stockholm, lyckas Sverige.

Stockholm bär upp stora delar av resten av landet. Det kan vi vara stolta över (även om skatteutjämningssystemet kunde haft en bättre utformning). Ökad tillväxt i Stockholm ger fler sysselsatta, ökade inkomster och ökad välfärd i hela landet.

Därför ska vi stå upp för att Stockholm är landets viktigaste stad och län. Om det går bra för Stockholm, så går hela landet bättre.

0 comments: