onsdag 20 januari 2010

Ekerö äldreomsorg - bra, bättre, bäst?

I kväll hade socialnämndens arbetsutskott årets första sammanträde. Vi fick bland annat information om socialstyrelsens nationella utvärdering av äldreomsorgen, både för hemtjänst och för särskilt boende. Utvärderingen görs dels som en brukarundersökning där boende och hemtjänsttagare svarat på frågor, dels genom att socialstyrelsen samlat in information från kommunerna.

Det är mycket glädjande att Ekerö är en av länets bästa kommuner, både vad gäller hemtjänst och särskilt boende. Och det gäller både för brukarundersökningen och för den undersökning där socialstyrelsen samlat information från kommunerna.

Det finns alltid något som går att förbättra. Men att få ett kvitto på att de gamla i Ekerö kommun kan känna sig trygga i vår äldreomsorg känns riktigt bra. Det är också ett erkännande av insatserna från personalen, både inom Ekerö kommun och hos Förenade Care som har ansvaret för Kullens äldreboende.

Ibland är det riktigt roligt att vara ordförande i socialnämnden!

0 comments: