måndag 25 januari 2010

En kväll med Afghanistan

Tillbringade kvällen med att lyssna på en svensk officer som varit rådgivare till afghanska armen. Det var många intressanta inblickar i både praktiska problem och kulturella skillnader som skulle övervinnas.

Slutsatsen av kvällen är att Afghanistan knappas skulle hålla ihop som stat om de utländska styrkorna drog sig ur idag. Å andra sidan är det långt ifrån säkert att utvecklingen kommer att landa i en stabil och rättssäker statsbildning, även om de stannar kvar i tio år.

Det är en stor uppgift och utmaning som länderna i ISAF åtagit sig.

0 comments: