lördag 30 januari 2010

En riktig god morgon med SvD

Läser SvD ledarsida.

Till vänster - inte politiskt men väl layoutmässigt - skriver Göran Skytte om "Svenska Finland - ett ljusbad för själen". Göran Skytte är medveten om att den erfarenhet han skriver om inte kan generaliseras till hela svensktalande Finland.

Men han lyckas, på ett mycket fint och lågmält sätt, fånga sambandet mellan å ena sidan uppträdande och vårdat språk, och å andra sidan respekt för och dialog med andra människor. Hela texten andas en god konservativ anda om betydelsen av respekt, uppförande, uttryckssätt och vilja att förstå. Gamla hederliga borgerliga värderingar som alltför ofta nedvärderas. Och som nog ofta har sin grund i en god uppfostran.

Huvudledarens rubrik är "Ha mer frihet i tanken" och berör oss som kör bil. Med citat från så disparata personer som PJ O'Rourke och Göran Persson vill ledarskribenten lyfta fram bilen som frihetssymbol. Ett perspektiv som alltför sällan kommer fram. Dubbdäckspartiklar, koldioxidutsläpp, olycksstatistik eller beskattningsobjekt är ofta de allt överskuggande tema som lyfts fram när bilen som företeelse diskuteras.

Per Gudmundsson vill nyansera detta och även se bilen som en frihetssymbol, och faktisk möjlighet för många människor att vidga sina vyer och få nya erfarenheter.

Slutligen, från gårdagens SvD Brännpunkt, skriver KDUs ordförande Charlie Reimers att "KD måste forma en borgerlig jämställdhetspolitik". Bland annat skriver han att Nya Moderaterna har accepterat det feministiska problemformuleringsprivilegiet, och att det politiska priset för detta är en reträtt från valfrihet inom barnomsorg och föräldraförsäkring. Det är svårt att säga något däremot.

Om Charlie Reimers får genomslag inom KD återstår att se. Men om de lyckas, finns det möjligheter för KD att locka allmänborgerliga väljare. Rätten att fatta beslut om den egna familjen vid det egna köksbordet framstår fortfarande för många som självklart viktigare än att uppfylla statistiska kvoteringsmål.

En bra morgon med SvD

1 comments:

Per Paterson sa...

Det var trevlig läsning. Roligt att det finns människor som frivilligt arbetar för sin kommuns bästa.