lördag 20 februari 2010

Missgynnade kön

Läser i Paul Lindquists blogg om en skola där pojkar har bättre betyg än flickorna.

Uppenbarligen kan inte pojkar i någon skola få prestera bättre, utan att myndigheten Skolverket griper in. Att däremot flickor i nästa alla andra skolor har högre betyg än pojkarna, är tydligen inte något som oroar Skolverket.

En av kommentarerna till Paul:s inlägg föreslår en utredning om läget i kommunen (Lidingö för Paul:s del) och därefter ansökan till Skolverket om projektmedel.

En annan bloggare, Per Hagwall, har räknat ut att om Skolverket skulle vara lika generös mot de skolor där flickorna har högre betyg än pojkarna, skulle det kosta 440 miljoner.

Men egentligen är väl hela den här debatten bara ytterligare ett bevis på att genusindustrin har alldeles för stort inflytande.

0 comments: