onsdag 17 februari 2010

Nämnden trycker på knappen

I kväll tryckte socialnämnden - äntligen - på valfrihetsknappen och fattade beslut om all formalia kring valfrihetssystem för hemtjänst.

Från och med maj i år kommer det att bli möjligt för Ekerös hemtjänsttagare att själva välja hemtjänstleverantör. Det blir mer makt till kommuninnevånarna, och mindre till politiker och tjänstemän.

Ett riktigt bra beslut.

0 comments: