tisdag 9 februari 2010

Äldreomsorgen i Ekerö ännu bättre

Socialstyrelsen genomför årligen kvalitetsundersökningar av äldreomsorgen i Sverige, både inom äldreboende och hemtjänst. För att granska kvaliteten använder man två metoder. Dels begär man information från kommunen som tillhandahåller äldreomsorgen och dels använder man enkätfrågor till de som får hemtjänst eller bor i äldreboende.

Resultatet av 2009 års kvalitetsundersökning är mycket glädjande. I enkätundersökningen bland hemtjänsttagarna placerade sig hemtjänsten på femte plats i Stockholms län, en tydlig förbättring från nionde platsen 2008. Våra äldreboenden kom på andra plats i länet, samma placering som 2008.

I socialstyrelsens egen utvärdering blev resultatet ännu bättre – både hemtjänsten och våra äldreboenden fick förstaplaceringar!

Det här är naturligtvis ett fantastiskt bra betyg till personalen inom både kommunen och hos vår entrepenör Förenade Care. Samtidigt är det viktig att vi inte slår oss till ro och tror att äldreomsorgen är så bra att den inte går att göra ännu bättre.

Under 2010 inför vi kundval inom hemtjänsten. Jag vill att hemtjänsttagarna ska få en ännu bättre hemtjänst och min förhoppning är självklart att vi kommer att se det i nästa års kvalitetsundersökning.

PS Skrev om det här redan efter socialnämndens arbetsutskott. Men det här är en bra nyhet, så jag skriver gärna om den igen.

0 comments: