tisdag 21 april 2009

138an, numera 46an, gick igenom!

Christoffer Fjellner skriver på sin blogg att tillägget 138 till telekomdirektivet, som numera heter 46, röstades nyss igenom i industriutskottet. 

Tillägget innebär att "tillämpa principen att inga begräsningar i slutanvändarnas grundläggande rättigheter och friheter framför allt enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna om yttrandefrihet och informationsfrihet få ske utan föregående beslut från rättsvårdande myndigheters sida utom i de fall den allmänna säkerheten hotas då beslut kan fattas i efterhand.”

Ett stort steg mot ökad rättsäkerhet på internet. 

0 comments: