söndag 19 april 2009

Sno o Glo

Tillbringade större delen av gårdagen på Skytteholm tillsammans med moderater från några andra Stockholmskommuner. Vi utbytte erfarenheter om arbetet med barn och ungdom. 

Vi hade god hjälp av en duktig tjänsteman som berättade om hur vi i Ekerö tagit oss an ungdomsfrågorna de senaste fem åren. Genom en målmedveten ungdomssatsning har vi idag en god uppfattning av vilka problem och möjligheter som finns, och ett antal olika initiativ som tillsammans ger en mycket god utdelning för de skattemedel som avsätts på ungdomar. En länk till detta finns här.

Ulf Kristersson berättade om vilka utmaningar han har i Stockholms stad. Det är slående vilka skillnader, men också likheter som finns. Under veckan har det t ex blivit rubriker om en rapport om hedersvåld som gjorts på uppdrag av Stockholms stad. Enligt rapporten lever var 10e tonårsflicka i Stockholms stad i en familjesituation där hon inte får ha pojkvän, inte delta i all skolundervisning etc, samt upplever hot om fysiskt våld om hon bryter mot dessa regler. Det är alltså tusentals tonårsflickor som, enligt lagens bokstav, skulle kunna omhändertas enligt Lagen om vård av unga, LVU. En uppenbart helt orimlig situation. 

Diskussionerna rörde sig också kring föräldraansvaret. Vi ser, både på Ekerö och i andra kommuner, ett ökande problem med välbeställda föräldrar som förväntar sig att det offentliga tar hand om deras avkomma i både stort och smått. Det kan handla om allt ifrån föräldrar som blir arga på dagispersonalen när barnen som hämtas har smutsiga kläder efter att ha lekt utomhus hela dagen, till de föräldrar som inte vill att polisen ska skjutsa hem deras berusade 14åring med hänvisning till att de (föräldrarna) har gäster. Samtidigt finns gruppen curlingföräldrar som tror att det bästa de kan ge sina barn är så mycket service som de bara orkar med. 

Många intressanta och viktiga diskussioner. Fick och gav ideer till initiativ, men fick framför allt inspiration att fortsätta jobba politiskt med barn- och ungdomsfrågorna. 

0 comments: