tisdag 21 april 2009

När man stannade kvar

Carl Bildt refererar på sin blogg slutdokumentet från FN-konferensen om rasism. Det som refereras av Carl Bildt är oväntat positivt. Men som väntat får inte detta lika stora rubriker som Ahmadinejads angrepp på Israel. 

DN har inte ens rapporterat om slutdokumentet i sin webbupplaga. SvD har den neutrala rubriken "FN-möte antog slutdokument", utan någon värdering av innehållet i slutdokumentet. 

Det kan väl å andra sidan anses vara en framgång att dokumentet varken innehåller angrepp mot Israel eller uttalanden om smädelser av religioner. Och naturligtvis mycket positivt att Sverige, som efterträdde Tjeckien som ledande EU-land när Tjeckien tågade ut från konferensen, lyckades åstadkomma ett så pass bra resultat. 

Det bådar gott för att Sverige, när vi får EU-ordförandskapet "på riktigt", klarar det lika bra. 

0 comments: