tisdag 28 april 2009

Ansvarsfriheten och ekonomin

Kommunfullmäktige i kväll med verksamhetsberättelse och bokslut för 2008. Till skillnad från i fjol då socialnämnden av fullmäktige fick en anmärkning för verksamheten 2007, var årets sammanträde mycket trevligare. Åtminstone som ordförande i socialnämnd. 

Att sedan nämnden lämnar ett överskott på drygt 11 miljoner, gör att stämningen blir ännu bättre. Själv är jag inte helt nöjd med ett så stort överskott. Visst är det bra att ha kontroll på ekonomin. Men egentligen avspeglar ett överskott i en socialnämnd mer problemet med att göra planer och prognoser, snarare än att vi har varit så duktiga på att hålla i pengarna. 

I socialnämnden arbetar vi med att försöka förbättra prognoser och planer, med förhoppningen att det ska bli bättre precision nästa gång. Det är en rejäl utmaning, när vi dessutom har en så diversifierad verksamhet att det krävs 36 olika nyckeltal för att beskriva alla delar. 

Men egentligen sitter ju kommuner, landsting och riksdag i samma båt - vi försöker styra och ställa i en planekonomi. Och hur bra det gått i de länder där planekonomin ta över, ja - det vet vi ju alla. 

0 comments: