torsdag 30 april 2009

Ett misslyckande

Både SvD och DN publicerar idag opinionsmätningar inför EU-valet som, om det var val idag, skulle ge Piratpartiet (PP) plats i EU-parlamentet. Att de här opinionssiffrorna speglar ett misslyckande från de etablerade partiernas sida är uppenbart. 

Kommentarer från etablerade politiker av karaktären "PP är ett enfrågeparti som kommer att sakna betydelse" är oroande. 

Det faktum att skadeståndet i Pirat Bay-rättegången motsvarar 60 (sextio) gånger det skadestånd som utdömdes till den våldtagna och mördade Englas föräldrar är, för att uttrycka sig diplomatiskt, anmärkningsvärt. I sådana här situationer är uttrycket "domen torde sakna stöd i det allmänna rättsmedvetandet" användbar. 

Mot den bakgrunden är det inte någon överraskning att PP får så stort stöd i opinionsundersökningarna. 

Det går knappast att vinna ett val på att försvara musik- och filmindustrins oförmåga att anpassa sina affärsmodeller till ny teknik. 

Moderaterna står i många sammanang upp för värdeorden "öppenhet", "frihet" och "utveckling". Och gör det mer än något annat parti. Det finns ett utrymme inom moderaterna att fånga upp kritiken mot den orimliga Pirate Bay-domen, som till exempel Mary X Jensen gör i sin blogg Mina Moderata Karameller

Christoffer Fjellner och Gunnar Hökmark är pådrivande i frågor om internets frihet i EU-parlamentet, ofta med framgång. T ex avseende tillägg 138

Det är bara att hoppas att kunskapen om Christoffers och Gunnars arbete når ut till de väljare som idag funderar på att piratrösta. 

0 comments: