fredag 1 maj 2009

Inte bara i Sverige..

Den politiska korrektheten är sannerligen inte begränad till Sverige, om nu någon trodde det. 

I SvD kan man läsa om hur Paris motsvarighet till SL, RATP, censurerar afficher där kända kulturpersonligheter röker. Nu senast har man dolt en pipa som Jaques Tati röker med en vindsnurra. Tidigare har Coco Chanel, André Malraux och Jean-Paul Sartre utsatts för liknande behandling. 

Sänder en tanke till vår handelsminister Ewa Björling som kämpar för att avskaffa handelhinder inom EU för snuset. Och funderar på om hon förstår vilka krafter hon har att kämpa emot? 

0 comments: