tisdag 19 maj 2009

Och spänningen finns kvar

Det rapporteras i SvD att Ryssland lämnat samtalen om hur spänningen ska kunna minskas mellan Georgien och Ryssland. 

Händelseutvecklingen i Georgien, där Ryssland erkänt de två utbrytarstaterna Sydossetien och Abchazien bör följas noga. Just som försvarsberedningen skrev i sin rapport i fjol, är Rysslands agerande mot de f d Sovjetrepublikerna ett lackmustest som ska avgöra hur vi i Sverige ska bedöma Ryssland. 

För närvarande kan man väl konstatera att lackmustestet är synnerligen rött. Beteendet från Moskva påminner alltför mycket om hur man agerade på den gamla dåliga tiden, före 1989, då kommunisterna styrde i Ryssland. 

Man kan undra vad som krävs för att svenska försvarpolitiker ska dra den logiska slutsatsen av Rysslands agerande, och slå in på vägen mot ett starkare nationellt försvar? 

0 comments: