måndag 4 maj 2009

På Stockbygården om äldreboende i Stenhamra

Det var fler än 50 personer i Stockbygården som deltog i  informationsmötet om vad som planeras för Stenhamra centrum, både vad avser äldreboende och i övrigt. Intresset är stort och det finns önskemål om ett uppföjningsmöte till hösten, då det finns mer konkreta planförslag för Stenhamra Centrum. 

Det fanns också några yngre Stenhamrabor i publiken, så det finns ett bredare intresse för vad som händer. Det är också intressant att några av de yngre Stenhamraborna var måna om att framföra sina synpunkter på ett konstruktivt sätt och tidigt i planprocessen, för att de inte vill blockera uppförandet av ett äldreboende genom överklaganden i en rättslig process. 

Om fler Stenhamrabor visar en sån vilja till ansvarstagande kanske planprocessen faktiskt går att genomföra på ett par år. Något som ju avsevärt skulle underlätta att få till stånd ett äldreboende i Stenhamra avsevärt tidigare än 2015. 

0 comments: