söndag 3 maj 2009

Fett fel om frukt

I DN kan man i dag läsa om överläkare Christer Enkvists oro för att de kostråd som Livsmedelsverket använder sedan många år är fel. Nämligen att fett är fel och frukt är rätt för hälsa, vikt och välmående. 

Christer Enkvist hänvisar dels till några enstaka fall, men också till en artikel i en erkänd amerikansk medicintidskrift. Enligt artikeln skapar fruktos (som det finns mycket av i frukt) ökad bukfetma och ger även en ökad insulinresistens, något som kan leda till diabetes. 

Enkvist refererar också till en hearing under 2008, då Livsmedelsverkets främste representant inte kunde svara på frågan vad som egentligen var så nyttigt med frukt. Enligt Enkvist var svaret från Livsmedelsverkets representant "men det vet ju alla hur nyttigt frukt är", vilket inte tyder på någon större grad av vetenskaplig underbyggnad. 

Kommer ihåg reaktionen hos de barnmorskor som, trots att vetenskapliga studier overdersägligen visade att måttlig alkoholkonsumtion vid graviditet inte medför någon risk för fostret, bestämde sig för att fortsätta rekommendera havande kvinnor att sluta dricka alkohol. "Men det vet ju alla hur farligt det är att dricka under graviditeten" var visst barnmorskornas argument. 

Det är troligt att den här debatten kommer att fortsätta, och att vetenskapen efter hand kommer att visa vad som är mer och mindre bra. Sedan får man hoppas att de som arbetar med mat och diet, inte minst för barn och gamla, har ett öppet sinnelag för att ta till sig nya vetenskapliga rön. 

PS Den läsare som inte förstår rubriken på inlägget hänvisas till närmaste tonåring. 

0 comments: