onsdag 13 maj 2009

Socialnämnd

I kväll var det socialnämnd igen. Den här gången hade vi lämnat kommunhuset och höll i stället till på Ekgårdens äldreboende. Rätt skönt att komma ifrån kommunhuset ibland, även om matsalen i äldreboendet inte har så bra akustik. 

Efter en presentation av Ekgården fick vi besök från Relationsvåldscentrum i Solna, RVC. Har tididgare skrivit om den verksamheten här. I höstens budgetarbete har vi att ta ställning till hur vi ska tillgodose lagstiftarens krav på stöd till misshandlade kvinnor. RVC är, med ett lätt understatement, en god kandidat. 

Av de övriga ärendena var kanske den avbrutna upphandlingen av Brunna gruppboende det som på ett sätt var svårast men samtidigt enkelt beslut att fatta. Det finns mycket att säga om bakgrunden till beslutet. 

Samtliga anhöriga och gode män hade lämnat in skrivelse där man skrev att man inte ville att verkamheten skulle konkurrensutsättas. Men något märkligt är att länsstyrelsen lägger synpunkter på husets utformning av gruppbostäder som ska drivas i enskild regi. 

Det faktum att Ekerö kommun idag har kommunalt avlönade tjänstemän som bedriver verksamheten inom samma byggnad verkar inte vara något problem. Men om Ekerö kommun skulle välja att konkurrensutsätta och kanske få en bättre verksamhet för samma, eller lägre kostnad, då kan alltså länsstyrelsen gå in och och ha synpunkter på hur huset är utformat. De kan till och med vägra att ge tillstånd till en annan utförare än kommunen! 

Eftersom vi fått underhandsbesked från länsstyrelsen med innbörd att Brunna gruppbostad inte skulle få tillstånd för enskild utförare, valde vi att inte gå vidare med upphandlingen av Brunna gruppboende. Nämnden kommer dock att använda det kravspecarbete som görs för upphandling av Adelsö och Skärvik för att tydliggöra kvalitetskraven mot samtliga LSS-boenden. På så sätt kan detta, trots att vi inte upphandlar Brunna, ändå ge en bättre och tydligare kvalitetsstyrning av även det gruppboendet. 

0 comments: