torsdag 21 maj 2009

Borde vara självklart

SvD Brännpunkt skriver Tele2s VD Niclas Palmstierna om bakgrunden till företagets beslut att radera IP-adresserna efter två veckor. Enkelt och tydligt förklarar han rättsläget. Det innebär att personinformation inte får sparas längre än vad som är nödvändigt för att Tele2 ska kunna leverera tjänster och ta betalt för dessa. 

Det finns alltså inte, inom gällande lagstiftning, något utrymme för att spara personuppgifter som KANSKE kommer att behövas för utredning om upphovsrättsbrott (eller något annat brott heller, för den delen). Enligt Palmstierna är både lagstiftning och tillsynsmyndigheter glasklara i detta avseende. 

Under förutsättning att Palmstierna har rätt avseende rättsläget, borde detta agerande vara självklart hos samtliga internetoperatörer. 

En fråga som man kan ställa sig är vad tillsynsmyndigheterna anser om att många internetoperatörer sparar uppgifterna avsevärt mycket längre tid? 

0 comments: