måndag 11 maj 2009

Juridisk härdsmälta eller helt vanlig inkompetens

Tveksamheterna mot domaren i Pirate Bay-målet har ytterligare stärkts. Men själv anser han inte att det medlemskap i Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) och Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) utgör grund för jäv. Nu har det dessutom framkommit att dessa föreningar är ansluta till internationella organisationerna ALAI respektive AIPPI som företräder upphovsrättsinnehavare och arbetar för att deras intressen ska bli tillgodosedda. 

Ett tydligare fall av delikatessjäv får man nog leta efter. Men domaren i målet förstår inte detta, utan anser fortfarande att han inte är jävig. 

Kammarrätten har nu att ta ställning till frågan. Det är bara att hoppas att avgörandet tydliggör domarens inkompetens, och att rättegången tas om. 

Alternativet är en juridisk härdsmälta där medlemskap i intresseorganisationer inte anses utgöra grund för jäv, även då den aktuella intresseorganisationen tydligt stödjer den ena av två parter i ett mål i domstolen. 

1 comments:

mats sa...

Dags att kommentera igen? Nu har ju folk som kan detta beslutat i jävsfrågan, men du vet fortfarande bäst?