söndag 24 maj 2009

Ingen nämnd och ingen glömd

Tillbringade kvällen med moderata gruppen i socialnämnden på Ekerö. En viktig fråga som vi nu diskuterar är socialnämndens mål, en fråga som är långt ifrån enkel. 

Socialtjänsten är mycket hårt lagstyrd, så utrymmet för att styra verksamheten med lokalt formulerade och förankrade mål är beränsat. Men att ha mål för en verksamhet fyller, enligt de flesta organisationsteoretiker och även enligt kommunens revisorer, en viktig funktion. Det ger en stadga åt en organisation som annars skulle saknas. 

Det är lätt hänt att ambitionen att målstyra blir så stor att det ska gå in i alla nämndens ansvarsområden och att intet får glömmas bort. Då kan det gälla allt i från tillsyn av försäljning av nikotinläkemedel, medicinsk fotvård till dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade. Och ett trettiotal andra verksamheter. Det säger sig själv att det blir inte så tydlig styrning om man gå i detalj inom varje område. 

På onsdag är det arbetsutskott och om några veckor är det nämnd. Då hoppas jag att vi kan gå till beslut, och från nämnden lämna ett bra förslag till kommunfullmäktige som till slut har att fastställa målen. 

0 comments: