torsdag 22 januari 2009

Besök i verkligheten

Besökte Relationsvåldscentrum, RVC, i Solna i dag. RVC är ett projektsamarbete mellan Ekerö, Solna, Sundbyberg, Stockholm, polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, landstinget och länsstyrelsen. Projektet är treårigt och tar slut i och med 2009. 

RVC ger stöd till kvinnor - och andra - som utsatts för våld av sin make, eller annan nära anhörig. Det stödet kan vara det som gör det möjligt att orka ta steget till att bryta en destruktiva relation. 

Det är uppenbart att projektledaren Åsa Frostfeldt och hennes medarbetare brinner för sitt arbete. Jag tror att de gör en mycket viktig insats för några av de svagaste och mest - i verklig mening - mest utsatta personerna i vårt samhälle idag. 

Ett mycket intressant och givande besök i verkligheten. 

0 comments: