fredag 16 januari 2009

Det råder inte konsensus

Tillbringade några timmar under eftermiddagen på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins seminarium om klimatfrågor

Medverkande var Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet, Gösta Walin, professor emeritus i oceanografi vid Göteborgs universitet, Björn O. Nilsson, vd för IVA, Peter Nygårds, ordförande för IVAs projekt Vägval energi, Michael G:son Löw, koncernchef och vd för Preem Petroleum AB och Per-Olof Eriksson, före detta styrelseledamot i Volvo och Sandvik. 

Prof Källén har medverkat i IPCC medan prof em Walin framstod som tydlig kritiker av IPCC. 

Föredragen och diskussionen kom i begränsad utsträckning att röra industrins engagemang i frågan, men desto mer huruvida IPCCs slutsater bygger på god vetenskaplig grund. Diskussionen rörde också frågan om de satsningar som nu görs för att minska koldioxidutsläppen är rimliga, ställt emot att dessa satsningar tar resurser från andra viktiga områden. 

Tyvärr fick det ibland lite tråkiga uttryck i kommentarer, där prof Källén och IPCC stod i skottgluggen. Tydligt var att detta är en fråga som engagerat många IVA-ledamöter, och som kanske för första gången fick möjlighet att uttrycka sitt ifrågasättande. 

En sak stod dock fullständigt klar: Det råder inte konsensus inom IVA, och sannolikt inte heller inom den akademiska världen, att IPCC har rätt. 

0 comments: