torsdag 15 januari 2009

Den tredje vägen för effektivare sjukvård

Ett intressant seminarium om hur man kan effektivisera vården, vad som har fungerat och vad som kan förbättras. Mina slutsatser är: 

1. Det finns mellan 15 - 50 % rationaliseringspotential i sjukvården.  
2. För att realisera rationaliseringarna, krävs inte bara beslut om "sänk kostnaden med X %" utan aktivt arbete med arbetets organisation och processer.
3. Incitament till förändring kan skapas genom politiska beslut, som gör att strukturerna inom vården TILL VISSA DELAR efterliknar marknadskrafterna.
4. Läkarnas arbetstid bör, likväl som alla andra medarbetares, planeras.

Kan tilläggas kommentar från en nära anhörig, som har egen erfarenhet från arbetet inom sjukvård: "När man sitter och fikar och en patient ringer på avdelningen är det gnäll i fem minuter hur jobbigt det är, innan man går till patienten. Det går att effektivisera."

0 comments: