torsdag 8 januari 2009

Efter mötet om Stenhamra äldreboende

Det var folkligt, festlig, fullsatt. Nästan i alla fall. 

Intresset är stort, och frågorna många. Jag kan komma ihåg fel, men har inte något minne av att det var tillnärmelsevis lika stort intresse på Ekerö-sidan när Kullen skulle byggas i mitten på 90-talet. Då satt jag i och för sig i barn- och ungdomsnämnden, och var mest fokuserad på de frågorna, så jag kan komma ihåg fel. 

Frågorna var många, och även om det inte kom fram så många nya ideer, tycker jag att det var viktigt att vara där. Både för att svara på de frågor jag fick, men även för att lyssna. 

Det som slår mig, är att så många Stenhamrabor tycker att Stenhamra ofta glömts bort när det fattas beslut i kommunen. Rätt eller fel, men detta ger grogrund för en misstanke att de kommer att bli överkörda av Ekeröpolitiker. 

Det pågår ett arbete, där kommunens tjänstemän utreder tre olika lokaliseringar av äldreboendet: Söderströmska, fritidsgårdstomten och ICA-tomten. Nu gav samtliga närvarande politiker ett tydligt besked: Söderströmska är förstahandsalternativet. 

Utredningen ska redovisas den 20 januari, och sedan är det förhoppningsvis dags att gå till beslut. 

0 comments: