tisdag 6 januari 2009

Upphovsrätten och teknisk utveckling

Den digitala informationsteknologin har gjort att det i praktiken är noll marginalkostnad att kopiera och distribuera musik och film. 

Detta betyder att förutsättningarna för att hävda upphovsrätten förändrats. 

I den situationen kan jag se två förhållningssätt: 

1. Acceptera att förutsättningarna för att hävda upphovsrätten har förändrats sedan 60-talet, då dagens upphovsrättslagstiftning skrevs. Och påbörja arbetet med hur upphovsrättslagstiftningen bör förändras. 

Att ta fram förslag till en ny lagstiftning är ett grannlaga arbete, och lär inte gå att få fram i en handvändning. Men ju förr man börjar, desto snabbare blir man klar. Lämpligen borde en sådan utredning också, när man tar fram med ett förslag, ha svar på vilka konsekvenser förslaget får för bl a författare och kompositörer. 

2. Dagens (eller snarare, gårdagens) syn upphovsrätt ska hävdas, oavsett teknikutvecklingen. Eventuell ny lagstiftning ska, i de fall ny teknik hotar upphovsrätten, motverka den nya teknikens möjligheter. Oavsett om denna lagstiftning kan påminna om den kontroll av information som auktoritära regimer är så förtjusta i, och Sverige då brukar kritisera. 

Och denna nya lagstiftning ska genomdrivas, även om den ger kommersiella företag befogenheter, t ex vad avser husrannsakan, som är större än vad polis och åklagare har. Vilket blir fallet med IPRED. 

Jag tycker att alternativ 1 är bättre. 

0 comments: