onsdag 21 januari 2009

Gå på vatten

Lyssnade på Gomorron Sverige några minuter till morgonkaffet och blev lätt förundrad. Satte mig därför i kväll och lyssnade igenom den sekvensen igen. 

Några citat:".. det dras ju ofta paralleller till frälsare .. ", ".. superbegåvning som Barack Obama..", ".. den optimismen finns ju världen över...". 

Jag kommer att tänka på en anställningsintervjuv, där jag som passiv åhörare var med. Det var i New Delhi, Indien, och det skulle rekryteras en chef för en ny grupp som skulle byggas upp vid företagets kontor i New Delhi. Platschefen för den redan befintliga organisationen i New Delhi ledde intervjuven. 

Gruppchefskandidaten tyckte sig kunna i stort sett allt, och platschefen blev mer och mer misstänksam. En bra bit in i intervjuven visade det sig att kandidaten redan hade ett heltidsjobb, men såg inte några problem med att ta ansvaret för att bygga en ny organisationsenhet, med allt arbete det skulle kräva. 

Då brast det för platschefen som sa: "And next, you will tell me you can walk on water. Get out of here.".  

Det finns många som har stora förväntningar på Obama, inte minst inom den svensk journalistkåren. Citaten ovan, och vad som skrivs i tidningarna, ger intrycket att en del förväntar sig att Obama kommer att "gå på vatten". De kommer nog att bli besvikna. 

0 comments: