söndag 11 januari 2009

Nytt år, nya utmaningar!

Så startar det politiska arbetet i Ekerö. I kväll startmöte med moderata gruppen i socialnämnden, och i morgon måndagsmöte i moderata kommunstyrelsegruppen som vanligt. 

Det kommande året har stora utmaningar, både i stort och i smått. 

Finanskrisen kommer säkert att påverka även Ekerö. Att vi har hög andel förvärvsarbetande, hög medelinkomst och få arbetslösa har i det sammanhanget inte så stor betydelse. Tack vare, eller på grund av, det kommunala skatteutjämningssystemet, är våra skatteintäkter mer beroende av den ekonomiska utvecklingen i regionen och landet, snarare än i den egna kommunen. 

Som Paul Lindqvist förklarar här, ger ökad arbetslöshet i Göteborg minskade skatteintäkter för Lidingö. Detsamma gäller för Ekerö. Liksom Lidingö tillhör också Ekerö förlorarkommunerna i det kommunala skatteutjämningssystemet. Så här gäller det att följa SKLs prognoser  och tidigt se varningssignalerna. 

Under 2009 kommer vi också att ta stora steg för att ge våra kommunmedborgare mer att säga till om. Vi inför valfrihet inom många fler områden. Det är en viktig förändring. Vi kan visa att vi menar allvar med att politiker ska bestämma mindre och kommunmedborgare mer. 

Besluten om Stenhamra äldreboende kommer också att tas under året. Om vi landar i Söderströmska, kvarstår frågan hur att hantera behovet under perioden 2011 till dess det nya äldreboendet kan stå klart. 

Det finns många viktiga frågor att ta tag i. 

0 comments: