torsdag 8 januari 2009

Stenhamra äldreboende

I kväll möte med PRO Färingsö om äldreboende i Stenhamra. Ska bli intressant att lyssna vilka frågor och synpunkter som finns, och om det tillkommit nya ideer sedan förra informationsmötet i Stenhamra. 

Tjänstemannagruppen som utreder olika alternativ för lokalisering av äldreboendet kommer att redovisa för kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari. En första sammanställning av intressanmälan som var ute under slutet på fjolåret kommer också att redovisas första gången vid det tillfället. 

Det här är ett viktigt beslut som vi kommer att få leva med under många år. Att det finns ett stort engagemang är bra. Flera frågor ställs, flera alternativ vänds och vrids och slutligen blir det det nog ett bättre beslut på det sättet. Så det kan vara bra att det får ta tid. 

0 comments: