lördag 17 januari 2009

Nu är det allvar

I det senaste numret av Mälaröarnas Nyheter klargör vårt kommunalråd Peter Carpelan att kommunens tålamod med Vägverket är på upphällningen. 

Sedan ett antal år har kommunen ställt sig positiv till en utbyggnad av Förbifart Stockholm, under vissa villkor. Dessa villkor har Vägverket och andra inblandade parter valt att helt förbise, och fortsatt processen som om Ekerö har sagt villkorslöst ja. 

De tre villkoren som Ekerö kommun har är: 
- Förbättring av vägen från Ekerö (261) in till Brommaplan genom en breddning till fyra körfält. 
- Ombyggnad av flaskhalsen vid Brommaplan, för att underlätta trafikflödet till och från Ekerövägen (261)  
- Transport av material och sprängmassor från bygget ska ske med fartyg, och inte med lastbilar som ytterligare försvårar den allvarliga trafiksituationen på Ekerövägen. 

Bakgrunden till kraven är inte att Ekeröborna ska få det så väldigt mycket bättre, utan att Ekeröborna i alla fall inte ska få en sämre trafiksituation när Förbifarten byggts.

Ett genomförande av Förbifarten kommer att försämra trafiksituationen vid Brommaplan. Det beror på att en del trafik söderifrån på Förbifarten, kommer att använda Ekerövägen för att ta sig in mot Brommaplan. Det är helt orimligt att förvänta sig att Ekeröborna ska acceptera en SÄMRE trafiksituation än dagens. 

Om Vägverket inte tillmötesgår kommunens mycket rimliga krav, kommer Ekerö kommuns villkorade Ja att bli ett Nej. En konsekvens av detta är att Ekerö kommun då inte kommer att göra någon detaljplan för Förbifarten. Regeringen har lagliga medel att tvinga fram en detaljplan av Förbifarten. Men om Vägverket väljer konfrontation kommer genomförandet av Förbifarten att dra ut på tiden. 

Det skulle vara mycket olyckligt om det infrastrukturprojekt som är så viktigt för hela Stockholmsregionen tappar fart. Vägverket och andra parter måste förstå att ett genomförande av Förbifarten måste åtminstone ge Ekeröborna en lika bra, och helst bättre, trafiksituation som det vi har i dag. Även för de som åker in mot Brommaplan. 

0 comments: