måndag 12 januari 2009

Upp är ner och höger är vänster

Socialdemokraten och f d försvarsministern Björn von Sydow kritiserar alliansregeringens försvarspolitik - från höger. 

Han vill ha fler flyplan, mer pansar och bättre örlogsflotta. Och tycker att om det smakar, så får det också kosta! 

Troligen har Björn von Sydow, och (s)-ledningen, tagit del av undersökningen Opinon 2008 från, numera nedlagda, Styrelsen för Psykologiskt försvar. Enligt undersökningen är det All time high i försvarsvänlighet hos svenska folket. Har kommenterat detta här.  

Med tanke på (s) nyvunna sällskap till vänster, ska man kanske inte fästa allför stor trovärdighet till att en rödgrön valseger 2010 skulle medföra upprustning. Trots att von Sydow säger sig ha förankrat tankarna i partiet, t o m talat med Mona Sahlin om saken. 

Men visst är det upp- och nervända världen. 

0 comments: