onsdag 17 december 2008

All time high!

Styrelsen för Psykologiskt försvar genomför med jämna mellanrum en undersökning avseende svenskars uppfattningar om säkerhets- och försvarspolitiska frågor. 

Enligt den senaste undersökningen, publicerad i dag, anser 36% av svenska folket att utgifterna för svenska försvaret bör öka. Siffran kanske inte säger så mycket om man inte sätter den i relation till vad svenska folket har ansett tidigare i samma fråga. 

Detta är "all time high". Inte någonsin tidigare har så stor andel av Sveriges befolkning haft åsikten att försvarsutgifterna bör öka. 

Detta ger ett bra stöd för försvarsvänliga politiker på Gustav Adolfs torg, Rosenbad och Helgeandsholmen när intriktningspropositionen för försvaret nu ska skrivas. 

0 comments: