torsdag 18 december 2008

20 svenska forskare skeptiska till IPCC

20 svenska forskare har undertecknat ett upprop avseende koldioxidens inverkan på den globala uppvärmingen. Eftersom inte något gammelmedia (DN, SvD m fl) har varit intresserade av att publicera, har deras upprop cirkulerat i bloggosfären några dagar. 

Nu har dock Newsmill publicerat, och då har DN hängt på med en länk till Newsmill från sin förstasida. I skrivande stund verkar intresset för uppropet vara så stort att det är svårt att få kontakt med Nesmills server. 

Det s k Manhattanuppropet, där 650 forskare från hela världen undertecknade ett liknande upprop har nu fått en svensk efterföljare. 

Nu är jag intresserad av vad svenska politiker anser om detta. Är uppropet undertecknat av en grupp rabulister som man inte behöver lyssna på? Eller finns det anledning att ompröva den svenska klimatpolitiken? 

0 comments: